Program obchodów uroczystości w Tarnowie z okazji
60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech

kwiecień 2017 r

 

logo ttpw duze       logo 1956 duze

 

Organizator: Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
Główny Patron: Dr. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Węgier w Krakowie
Wspierający: Komitet Pamięci Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech.
Partnerzy: Samorząd Miasta Tarnowa, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Fundacja o Jawność i Społeczeństwo Obywatelskie, Balatonfűzfő, Węgry
Eksperci: Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Małgorzata Malec, wice prezes TTPW, Viola Horváth, menedżer kulturalny, Węgry


Zamierzania programu

Polska odgrywa ważną rolę w roku jubileuszowym jako kraj bardzo zaangażowany w rewolucję węgierską a także z powodu wciąż żywych kontaktów między oboma krajami.

Na szczególną uwagę zasługuje miasto Tarnów, które pełni znaczną rolę nie tylko jako miejsce narodzin ojczulka Bema, ale dzięki solidarności z rewolucją węgierską, ma szczególny udział w pielęgnowaniu węgierskiej kultury, historii i tradycji w ciągu ostatnich sześciu dekad. W Tarnowie już w pierwszych dniach rewolucji obywatele miasta połączyli swe siły aby pomóc ludziom będącym w potrzebie.
Lippóczy Norbert, winiarz . który odnalazł drugą ojczyznę w Tarnowie i założył TarnowskieTowarzystwo Przyjaciół Węgier przez lata kultywował przesłanie rewolucji węgierskiej oraz wartości węgierskiej kultury w mieście. Praca ta jest kontynuowana nieprzerwane od 60 lat przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier co jest zjawiskiem bez precedensu.

Wydarzenia 1956 r. na Węgrzech uwidoczniły serdeczny stosunek Polaków a w szczególności tarnowian do węgierskich braci. I tym razem stare przysłowie "Polak Węgier dwa bratanki" znalazło swe spełnienie w Tarnowie.

Na wieść o krwawych wydarzeniach na Węgrzech społeczeństwo tarnowskie spontanicznie przystąpiło do organizowania pomocy dla Węgrów. Na wstępie siedmiu ochotników akcji krwiodawstwa wystąpiło z apelem do mieszkańców Tarnowa i powiatów o ochotnicze oddanie krwi dla rannych w Budapeszcie. Jak wynika z listy Powiatowego Zarządu PCK w Tarnowie, na apel zareagowało 117 ochotników. Chęć oddania krwi zgłosiło również 30 żołnierzy i oficerów miejscowego garnizonu Wojska Polskiego. Podczas trzydniowej akcji (29-31 październik 1956 r.) krew oddało 72 tarnowian (w tym 20 kobiet).

Zebrano 15 730 mln krwi, która została przewieziona do Stacji Krwiodawstwa w Krakowie zajmującej się transportem na Węgry.

Społeczna akcja objęła również zbiórkę leków opatrunków, które zbierał Powiatowy Oddział PCK w Tarnowie 29. 10.1956 r. odesłano dwa pierwsze transporty leków i opatrunków wartości 10000zł, ofiarowanych przez załogę Krakowskiego Przedsiębiorstwa Aptek - Oddział w Tarnowie, Powszechną Spółdzielnię Spożywców, Aptekę Miejską Szpitala. Zorganizowana zbiórka pieniężna przyniosła 16 098zl

Społeczny Komitet Pomocy Węgrom

W celu skoordynowania tej spontanicznej akcji, 30.10.1956 r. na Sesji Plenarnej Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie powołano Społeczny komitet Pomocy Węgrom w osobach: red. L. Madejczyk, dr A. Syrek, W. Polański, dr. R. Nagórzański, J. Kubala, mgr. Z. Rybczyk. Do grona tych osób dokooptowano H. Adlera, mgr S. Wojciechowska, S. Janusza i E. Kubalę. Pierwsze posiedzenie odbyło się 31.10.1956 r. w biurze Miejskiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, gdzie dokonano wyboru i ukonstytuowano władze Komitetu. Przewodniczącym został red. Leszek Madejczyk, z-ca dr Adam Syrek, sekretarzem mgr Zygmunt Rybczyk, skarbnicy mgr. Stanisław Wojciechowski i dr Roman Skolimowski. Ustalono, że siedziba Komitetu mieścić się będzie w biurze Powiatowego Oddziału PCK przy ul. Wałowej 32 w Tarnowie.