W dniu 24. maja b.r. w Krakowie miały miejsce obchody Jubileuszu 30-lecia powstania Konsulatu Generalnego Węgier, na które został zaproszony Prezes TTPW Krzysztof Kołaciński.

Część oficjalna odbywała się na zewnątrz budynku Konsulatu (Pałacu Goetzów) przed jego głównym wejściem. Licznie przybyli przedstawiciele węgierskiego korpusu dyplomatycznego związanego z pracą w Polsce (w tym byli konsulowie), przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych, świata nauki, Kościoła, Wojska, stowarzyszeń polsko węgierskich i osoby działające na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Po przemówieniach J.E. Ambasador dr Orsolyi Kovács, Konsula Generalnego Węgier dr Tibora Grencséra, Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Klęczara oraz przewodniczącego Polsko – Węgierskiej Grupy Parlamentarnej Łukasz Kmity, p. Ambasador wręczyła węgierskie Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu osobom szczególnie zasłużonym w Małopolsce (Krakowie) na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Następnie wyświetlono węgierski film animowany („sypany piaskiem”), w którym twórca przedstawił portrety słynnych postaci tworzących historyczne związki przyjaźni między Polską i Węgrami. Już sama technika tworzenia obrazów a i tematyka filmu przypominająca te związki wzbudzały duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności. Gdy po zakończeniu filmu artysta ukazał się na balkonie konsulatu, otrzymał gromkie brawa.

Część nieoficjalna odbywała się wewnątrz budynku konsulatu a jej najważniejszym momentem było spotkanie między innymi z p. ambasador dr Orsolyą Kovács, wcześniejszym ambasadorem Węgier w Polsce p. Ákosem Engelmayerem, konsulami generalnymi którzy pełnili służbę w Krakowie: prof. Istvanem Kovácsem i dr Adrienne Körmendy.

W trakcie części nieoficjalnej Prezes TTPW złożył w imieniu Towarzystwa, na ręce p. Konsula Generalnego stosowny List Gratulacyjny.
(kk)

Link do zdjęć udostępnionych przez Konsulat: https://www.facebook.com/photo?fbid=469028745499416&set=pcb.46902889883273434

 

Budynki przy ul. L. Waryńskiego zostały postawione w latach 50-tych w miejscu zniszczonej zabudowy ulicy, która w okresie okupacji hitlerowskiej stała się częścią utworzonego przez Niemców getta.

W budynku pod numerem 10. znajduje się od dawna siedziba naszego Towarzystwa, a ponieważ upływający czas daje się we znaki również budynkom, mieliśmy serię drobnych lecz uciążliwych awarii. W trzech miejscach nastąpiło uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych obsługujących wyższe piętra.

W drugim i trzecim tygodniu maja b.r., dzięki interwencji Kol. Wiceprezes Wiesławy Jaworskiej, pojawiły się ekipy hydraulików, którzy usunęli przecieki w dwóch najgorszych miejscach. Wiązało się to z rozkuwaniem stropów, wymianą elementów rur kanalizacyjnych, pracami murarskimi i malarskimi. No i oczywiście wszystko (mimo dbałości panów o zachowanie porządku) z koniecznością szeroko zakrojonych prac porządkowych.

Niestety pozostał jeszcze jeden zaciek w sali głównej, ale mamy nadzieję, że awaria zostanie usunięta w mieszkaniu nad salą i u nas wystarczy tylko malowanie maskujące.

Prezes TTPW pragnie złożyć serdeczne podziękowania Kol. Wiceprezes Wiesławie Jaworskiej za sprowadzenie ekip administratora jakim jest ZBM oraz osobisty nadzór nad robotami i udział w pracach porządkowych wraz z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa w osobach Kol. Kol. Krzysztofa Czuby, Klaudiusza Stachaczyńskiego i Kol. Urszuli Cieślikowskiej. Dzięki ich pracy nasza siedziba została doprowadzona do porządku.

DZIĘKUJEMY BARDZO w imieniu wszystkich Członków Towarzystwa!

(kk)

Oficjalne pożegnanie J.E. Pani Ambasador Węgier

Na zaproszenie Pana Dr Gerencsér’a – Konsula Generalnego Węgier w Krakowie, przedstawiciele TTPW w osobach Kol. Kol. Prezesa Krzysztofa Kołacińskiego i Wiceprezesa Andrzeja Szpunara uczestniczyli w oficjalnym pożegnaniu J.E. Ambasador Węgier w Polsce Pani Dr Kovács Orszoly’i. Pani Ambasador kończy bowiem siedmioletnią kadencję w Polsce na tym stanowisku.

Uroczystość miała miejsce w dniu 29. kwietnia br. w prywatnej rezydencji Konsula w Krakowie. Obecni byli posłowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych oraz współpracujących z Węgrami stowarzyszeń i innych organizacji z terenów południowej i południowo-wschodniej Polski.

W części oficjalnej Kol. Prezes w przemówieniu przedstawił zgromadzonym krótką historię TTPW oraz złożył serdeczne podziękowania za przychylność i życzliwe wsparcie Pani Ambasador dla naszego Towarzystwa. Następnie złożył życzenia osobiste oraz podtrzymywania dalszej współpracy między naszymi Narodami w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Pani Ambasador obiecała, że zachowa w pamięci nasze Towarzystwo i przy okazji przyszłych wizyt w Polsce będzie się starała odwiedzać i nas w Tarnowie.

Po przemówieniach była okazja na swobodne rozmowy z Panią Ambasador, Panem Konsulem i jego Małżonką oraz zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu historii i działalności najstarszego w Polsce stowarzyszenia kultywującemu braterskie związki polsko – węgierskie, jakim jest od 1956 roku Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.

(kk)
(foto. Piotr Mucha)

 

Marzec 2024 r. w Tarnowie obfitował w szereg ciekawych wydarzeń związanych Gen. Józefem Bemem oraz Węgrami (ludźmi i Krajem).

W środę, dnia 13. marca br. w siedzibie TTPW gościliśmy wieloletniego Przyjaciela naszego Towarzystwa prof. Kovácsa Istvána. Na spotkaniu promował swoją kolejną książkę pt. „Anatomia przyjaźni polsko – węgierskiej do XVII w.”. Dowiedzieliśmy się o wielu nowych faktach historycznych ze wspólnej historii, która nie zawsze była bez momentów trudnych, ale nie przeszkodziły one w utrzymaniu łączących nas więzów przyjaźni i współpracy. Oczywiście wywiązała się dyskusja, w której uczestnicy spotkania wykazali się sporą znajomością wspólnej historii. Nie mogło też zabraknąć nawiązań do znaczenia gen. Józefa Bema dla obu narodów.

Kolejny dzień, czwartek 14. marca poświęcony był tarnowskim obchodom 230. rocznicy urodzin gen. Bema. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Tarnowie oraz Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier przy współpracy z Radą Osiedla Starówka oraz Muzeum Ziemi Tarnowskiej, wsparciu budżetu Miasta Tarnowa oraz wielu Sponsorów i Partnerów (vide „Zaproszenie” w artykule poniżej).

Obchody rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsce urodzin Gen. Bema (przy placu jego imienia). Do tego aktu spontanicznie przyłączyły się tarnowskie kwiaciarki. Następnie, pod arkadami Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Rynku, nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej poświęconej Gen. Józefowi Bemowi – Tarnowianinowi, bohaterowi Polski, Węgier i Turcji, patriocie, ale również wybitnemu inżynierowi – twórcy artylerii rakietowej oraz pierwszej polskiej organizacji inżynierskiej – Towarzystwa Politechnicznego w Paryżu.

Główne uroczystości, objęte Honorowymi Patronatami Ambasady Węgier w Warszawie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczęły się w południe pod pomnikiem Gen. Józefa Bem przy ul. Wałowej. Pojawili się tam również przedstawiciele Ambasady Tureckiej w Warszawie.

Rozpoczęły one się składaniem wieńców oraz przemówieniami Pani Ambasador Kovács Orsolyi, Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli, Prezes Zarządu Głównego FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny i Prezesa TTPW Krzysztofa Kołacińskiego. Oprawę uroczystości stanowiły Warta Honorowa Wojska Polskiego, Warta Watahy Rycerskiej w strojach z epoki, Bractwa Kurkowego (z salutem armatnim), oddział z klas mundurowych XVI LO, sztandary szkół tarnowskich, oddział harcerzy Hufca ZHP w Tarnowie oraz Orkiestra Dęta Grupy Azoty.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, Orkiestra przeprowadziła poczty sztandarowe, oddziały wart honorowych i pozostałych uczestników ulicą Wałową do Sali Lustrzanej.
Tam, po prezentacji sylwetki Józefa Bema rozpoczął się panel dyskusyjny pt. „Gen. inż. Józef Bem – bohater Europy”. W gronie panelistów zasiadali: prof. Andrzej Chwalba, prof. Kovács István, dr Jacek Feduszka oraz p. Bronisław Hynowski.

Tę część Obchodów zakończył koncert kwartetu smyczkowego CON AFFETTO.

Kolejnym punktem programu było przejście uczestników uroczystości w asyście harcerzy z pochodniami, od fontanny w Parku Strzeleckim do Mauzoleum Gen. Bema. Po odegraniu hymnów państwowych Węgier i Polski, strażacy Państwowej Straży Pożarnej z harcerzami, przewieźli łodzią wieńce od Ambasady Węgier, Naczelnej Organizacji TTechnicznej Rada w Tarnowie oraz Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier i złożyli je na bazie Mauzoleum. Wartę Honorową przy pomniku pełnili harcerze Hufca ZHP Tarnów.
Koniec uroczystości tarnowskich obchodów 230. rocznicy urodzin gen. Bema uświetnił pokaz efektów laserowych połączonych ze stosowną muzyką.

To jeszcze nie był koniec cyklu zdarzeń ważnych dla naszego Miasta oraz naszych związków z Węgrami.

W następnym dniu, 15. marca obchodziliśmy Narodowe Węgierskie Święto Wiosny Ludów. Organizatorami byli Konsul Generalny Węgier Dr Gerencsér Tibor oraz Władze Miasta Tarnowa. Między innymi w Szkole Podstawowej Nr 20 odbyła się prezentacja książki pt. „Skrawek Nieba” wydanej przez Towarzystwo Przyjaźni Węgiersko – Polskiej w Kaposvár (Węgry). Opisuje działalność polskiego gimnazjum i liceum dla polskiej młodzieży – dzieci uciekinierów z Polski w czasie II Wojny Światowej. Dzięki miejscowym Węgrom, w Balatonboglár, na południowym brzegu Balatonu powstała szkoła, która w czasie wojny zapewniła opiekę i naukę setkom polskich dzieci.

Następnie przy Mauzoleum Bema w Parku Strzeleckim nastąpiło uroczyste złożenie wieńców poprzedzone okolicznościowymi przemówieniami.

W Galerii „Panorama” zaprezentowany został kolejny w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej. Prezentację uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie.

W godzinach wieczornych, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbył się pokaz filmu węgierskiego nawiązującego do okresu Wiosny Ludów pt. „Kincsem” (pol. „Miłość i hazard”), na który zapraszali Konsul Gerencsér Tibor i Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Jak widać, w Tarnowie dbamy o to, by związki między zaprzyjaźnionymi narodami Polski i Węgier były podtrzymywane i kultywowane.

https://youtu.be/eJeccqt8UDY?feature=shared

https://www.starnowa.tv/2024/03/22/tarnow-uczcil-230-rocznice-urodzin-generala-bema/

Uwaga: autorem zdjęć z foyer Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych jest p. Piotr Malec