L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Szpunar
Prezes
2. Wiesława Kozaka-Jaworska Wice - Prezes
3. Barbara Tyka Skarbnik
4. Marta Jurczak
Sekretarz
5. Urszula Cieślikowska
Członek
6. Krzysztof Kołaciński Członek
7. Krzysztof Czuba
Członek
8. Klaudiusz Stachaczyński
Członek
9. Zygmunt Pawlina
Członek