W dniach 19,20 i 21 maja 2017 r. na zaproszenie władz miasta Kiskőrös przebywała delegacja TTPW. W tym zaprzyjaźnionym z Tarnowem mieście odbył się wtedy festiwal strudla. Spotkanie z władzami miasta było okazją do wręczenia przez burmistrza - Domonyi László na ręce prezes TTPW Wiesławy Kozaka-Jaworskiej medalu w uznaniu za wybitną działalność na rzecz miasta Kiskőrös oraz za rozwój wspólnych kontaktów międzynarodowych oraz portretu Sándora Petőfiego.

Burmistrz otrzymał plakietkę z wizerunkiem gen. Józefa Bema, która wykonana była z okazji 60-lecia TTPW.

Wiejący, bardzo silny wiatr i tak nie ostudził ciepłych chwil podczas spotkań z Węgrami.