W dniu 4. czerwca br. gościliśmy w siedzibie TTPW prof. Istvána Kovács’a.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej i roboczej atmosferze. Profesor w nawiązaniu do jego„Anatomii przyjaźni” przedstawił ciekawe elementy współpracy i podstaw przyjaźni między naszymi narodami. Odpowiadał również na wiele pytań ze strony zgromadzonych słuchaczy.

Wizyta ta była zapowiadana przez p. Profesora jako pożegnalna nie tylko w Towarzystwie, ale również w Polsce. Obserwując werwę, niezwykle emocjonalny wykład i udział w dyskusji naszego Gościa, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ta pogłoska może być prawdziwa. To zapewne był tylko pretekst, aby spotkać się z nami. A my liczymy na kolejne spotkania.

Dużo zdrowia i sił Panie Profesorze! Czekamy na kolejne odwiedziny w Tarnowskim Towarzystwie Przyjaciół Węgier.
(kk)