W dniu 11 grudnia 2015 r. w siedzibie TTPW, w 165 rocznicę śmierci gen. Józefa Bema odbył się V konkurs recytatorski poezji węgierskiej SÁNDORA PETŐFIEGO.
 
Do konkursu przystąpiło 17 finalistów z 9 szkół z terenu m.Tarnowa /uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych/.
 
 
Konkurs otworzyła prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier Wiesława Kozaka - Jaworska, która przywitała zebranych oraz przedstawiła członków jury konkursu. W jury zasiedli: Beata KANIA, Alicja MACIEJEWSKA oraz Urszula CIEŚLIKOWSKA.
 
Konkurs poprowadziła Barbara TYKA.
 
Należy podkreślić, że uczestnicy reprezentowali wysoki poziom recytacji. Członkowie jury mieli nielada dylemat z przyznaniem miejsc poszczególnym uczestnikom.
 
Ostateczne wyniki konkursu są następujące:
 
I miejsce - Aleksandra RADWAŃSKA - Gimnazjum nr 2
 
II miejsce - Aleksandra BURNAGIEL - Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze
 
III miejsce - Agnieszka CZARNIK - Gimnazjum nr 4
 
 
Wyróżnienia otrzymali:
 
- Daria RZEPKA - Gimnazjum "Piętnastka"
 
- Dominika TUTAJ - Gimnazjum nr 2
 
 
Nagrody specjalne:
 
- Ewa WIĘCEK -Szk.Podstawowa nr 9
 
- Karolina WIĘCŁAW -Gimnazjum "Piętnastka"
 
- Kinga i Agnieszka KARAŚ -Szk.Podstawowa nr 15
 
- Gabriel BORSZOWSKI -Gimnazjum nr 6
 
 
Wszyscy uczestnicy prócz nagród rzeczowych otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie oraz zostali zaproszeni do udziału w następnych konkursach.