KrupinskaBarbaraKrupińska (8 X 1916, Lwów – 30 I 2003, Tarnów); lekarz pediatra, założycielka organizacji zawodowych i towarzystw społecznych. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939). Do Tarnowa przybyła w 1947 i rozpoczęła pracę wykładowcy w Wojewódzkiej Szkole Pielęgniarstwa. Od 1949 objęła stanowisko kierownika Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem przy oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; następnie pracowała w Poradni Dziecięcej i Szpitalu Miejskim (1953-58). W 1959-77 jako ordynator kierowała Oddziałem Noworodków w tarnowskim szpitalu. Przez 10 lat opiekowała się bezinteresownie dziećmi z Państwowego Domu Małego Dziecka. Od 1962 równocześnie pełniła funkcję st. inspektora pediatrii w Wydziale Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie. Po przejściu na emeryturę od 1977 pracowała w Wojewódzkiej Poradni Matki i Dziecka. Z jej inicjatywy powstały w Tarnowie następujące placówki: Poradnia Wad Postawy dla Dzieci, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Neurologiczna Dziecięca, Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla dzieci z porażeniem mózgowym.

W 1956 zaangażowała się w powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, w którym aktywnie cały czas działała. Przyczyniła się do powstania pomnika gen. J. Bema w Tarnowie, m.in. jej nazwisko znajduje się w akcie erekcyjnym budowy pomnika wmurowanym w 1985. Jako rodowita lwowianka w 1989 była w grupie organizatorów tarnowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którym do końca życia jako wiceprezes z wielkim zaangażowaniem kierowała. Z racji zawodu troskliwą opieką otaczała chore dzieci rodaków ze Lwowa i Kresów, umożliwiając im leczenie w Polsce. Była także czynnym członkiem Towarzystwa Walki z Kalectwem, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego oraz radną Wojewódzkiej Rady Narodowej (1988-92). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Towarzystwa Walki z Kalectwem, odznaką „Zasłużony Lekarz”, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego”, złotą odznaką „Semper Fidelis” TMLiKP-W. Pochowana na Cmentarzu Starym w Tarnowie.