Budynki przy ul. L. Waryńskiego zostały postawione w latach 50-tych w miejscu zniszczonej zabudowy ulicy, która w okresie okupacji hitlerowskiej stała się częścią utworzonego przez Niemców getta.

W budynku pod numerem 10. znajduje się od dawna siedziba naszego Towarzystwa, a ponieważ upływający czas daje się we znaki również budynkom, mieliśmy serię drobnych lecz uciążliwych awarii. W trzech miejscach nastąpiło uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych obsługujących wyższe piętra.

W drugim i trzecim tygodniu maja b.r., dzięki interwencji Kol. Wiceprezes Wiesławy Jaworskiej, pojawiły się ekipy hydraulików, którzy usunęli przecieki w dwóch najgorszych miejscach. Wiązało się to z rozkuwaniem stropów, wymianą elementów rur kanalizacyjnych, pracami murarskimi i malarskimi. No i oczywiście wszystko (mimo dbałości panów o zachowanie porządku) z koniecznością szeroko zakrojonych prac porządkowych.

Niestety pozostał jeszcze jeden zaciek w sali głównej, ale mamy nadzieję, że awaria zostanie usunięta w mieszkaniu nad salą i u nas wystarczy tylko malowanie maskujące.

Prezes TTPW pragnie złożyć serdeczne podziękowania Kol. Wiceprezes Wiesławie Jaworskiej za sprowadzenie ekip administratora jakim jest ZBM oraz osobisty nadzór nad robotami i udział w pracach porządkowych wraz z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa w osobach Kol. Kol. Krzysztofa Czuby, Klaudiusza Stachaczyńskiego i Kol. Urszuli Cieślikowskiej. Dzięki ich pracy nasza siedziba została doprowadzona do porządku.

DZIĘKUJEMY BARDZO w imieniu wszystkich Członków Towarzystwa!

(kk)