W dniu 24. maja b.r. w Krakowie miały miejsce obchody Jubileuszu 30-lecia powstania Konsulatu Generalnego Węgier, na które został zaproszony Prezes TTPW Krzysztof Kołaciński.

Część oficjalna odbywała się na zewnątrz budynku Konsulatu (Pałacu Goetzów) przed jego głównym wejściem. Licznie przybyli przedstawiciele węgierskiego korpusu dyplomatycznego związanego z pracą w Polsce (w tym byli konsulowie), przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych, świata nauki, Kościoła, Wojska, stowarzyszeń polsko węgierskich i osoby działające na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Po przemówieniach J.E. Ambasador dr Orsolyi Kovács, Konsula Generalnego Węgier dr Tibora Grencséra, Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Klęczara oraz przewodniczącego Polsko – Węgierskiej Grupy Parlamentarnej Łukasz Kmity, p. Ambasador wręczyła węgierskie Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu osobom szczególnie zasłużonym w Małopolsce (Krakowie) na rzecz współpracy polsko – węgierskiej.

Następnie wyświetlono węgierski film animowany („sypany piaskiem”), w którym twórca przedstawił portrety słynnych postaci tworzących historyczne związki przyjaźni między Polską i Węgrami. Już sama technika tworzenia obrazów a i tematyka filmu przypominająca te związki wzbudzały duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności. Gdy po zakończeniu filmu artysta ukazał się na balkonie konsulatu, otrzymał gromkie brawa.

Część nieoficjalna odbywała się wewnątrz budynku konsulatu a jej najważniejszym momentem było spotkanie między innymi z p. ambasador dr Orsolyą Kovács, wcześniejszym ambasadorem Węgier w Polsce p. Ákosem Engelmayerem, konsulami generalnymi którzy pełnili służbę w Krakowie: prof. Istvanem Kovácsem i dr Adrienne Körmendy.

W trakcie części nieoficjalnej Prezes TTPW złożył w imieniu Towarzystwa, na ręce p. Konsula Generalnego stosowny List Gratulacyjny.
(kk)

Link do zdjęć udostępnionych przez Konsulat: https://www.facebook.com/photo?fbid=469028745499416&set=pcb.46902889883273434