W dniu 14 maja 2013 r. w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier odbyło się uroczyste podsumowanie i wernisaż wystawy laureatów VI konkursu plastycznego „Mały Artysta” 2013. W uroczystości wzięli udział laureaci, rodzice, nauczyciele, członkowie Jury, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 17 w Tarnowie Bożena Krasoń, Prezes TTPW Wiesława Kozaka-Jaworska oraz organizatorzy Iwona Holik, Zofia Martyniuk, Marzena Ryś i Andrzej Szpunar.

Oceny 635 prac z 27 przedszkoli, 16 szkół podstawowych i instytucji oświatowych dokonała niezależna komisja konkursowa w składzie: Marta Jurczak - członek Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, Anna Śliwińska-Kukla - artysta plastyk - pedagog, Aleksandra Zuba- Benn - artysta plastyk - pedagog. Łącznie przyznano 41 nagród i wyróżnień rzeczowych.

GRAND PRIX KONKURSU otrzymała Natalia Maria Hajduk l.10 – ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie. W kategorii 5-7 lat PIERWSZĄ NAGRODĘ zdobył Daniel Kopeć l. 7 – z Pracowni Polisensorycznej - Arteterapia- Pałacu Młodzieży w Tarnowie. PIERWSZĄ NAGRODĘ w kategorii 8-10 lat otrzymał - Jakub Jamróz l.9 – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach.

Towarzystwo Przyjaciół Węgier w swojej siedzibie gościło delegacje z węgierskich miast : VESZPRÉM i KISKŐRÖS, które przebywały w Tarnowie z okazji obchodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Podczas spotkania burmistrzów, członków delegacji obu miast z Zarządem TTPW omówiono dalsze kierunki działań w zacieśnianiu przyjacielskich kontaktów. 

 

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier i Muzeum Okręgowe w Tarnowie postanowiło uczcić rocznicę urodzin Norberta Lippóczego umieszczając na domu, który kiedyś należał do rodziny Lippóczych w Tállya i był Jego rodzinnym domem tablicę pamiątkową z napisem dwujęzycznym o następującej treści „W tym domu urodził się Norbert Lippóczy, winiarz, kolekcjoner, wielki patriota węgierski i polski, honorowy obywatel Tarnowa, miasta gen. Józefa Bema”.

 

W lokalu TTPW w dniu 28.03.2012 r odbył się wieczór wspomnień. Poświęcony był Norbertowi LIPPÓCZY'emu /1902-1996/.Podczas spotkania postać wspominały osoby, które znały i przyjazniły się z Norbertem Lippóczym i rodziną /m.in. p.E.Klepacka, p.Z. Hosaja, p A. Surmiak i in./.

Oglądano zdjęcia z prywatnych zbiorów p. Elżbiety KLEPACKIEJ oraz slajdy, które zebral, przygotował i przedstawił A.Szpunar. Zebrani mieli możliwość zobaczenia tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana na domu rodzinnym Norberta LIPPÓCZY'ego w miejscowości Tállya na Węgrzech.

 

 

W dniu 15 lutego 2012 r. w siedzibie TTPW odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym złożono sprawozdanie z działalności za okres 2008-2011, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono stan finansów TTPW. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustepujacemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd TTPW w skład którego weszli : Wiesława KOZAKA-JAWORSKA - prezes, Małgorzata MALEC i Andrzej SZPUNAR - wiceprezesi, Marta JURCZAK - sekretarz, Barbara TYKA, Urszula CIEŚLIKOWSKA, Marzena RYŚ, Elżbieta STÓJ, Zygmunt PAWLINA, Ryszard REICHERT, Krzysztof CZUBA i Michał WIDLAK - członkowie Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Na zakończenie zebrania zaapelowano do zebranych o WPŁACANIE 1% PODATKU na rzecz TTPW jako organizacji pozarządowej.