W dniu 15 lutego 2012 r. w siedzibie TTPW odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym złożono sprawozdanie z działalności za okres 2008-2011, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono stan finansów TTPW. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustepujacemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd TTPW w skład którego weszli : Wiesława KOZAKA-JAWORSKA - prezes, Małgorzata MALEC i Andrzej SZPUNAR - wiceprezesi, Marta JURCZAK - sekretarz, Barbara TYKA, Urszula CIEŚLIKOWSKA, Marzena RYŚ, Elżbieta STÓJ, Zygmunt PAWLINA, Ryszard REICHERT, Krzysztof CZUBA i Michał WIDLAK - członkowie Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Na zakończenie zebrania zaapelowano do zebranych o WPŁACANIE 1% PODATKU na rzecz TTPW jako organizacji pozarządowej.

 

55 rocznica powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Wegier była okazją do spotkania w dniu 09 grudnia 2011 r. w tarnowskim Ratuszu. W uroczystości tej, której przewodniczył dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Adam Bartosz wzięli udział przedstawiciele samorządu z prezydentem - Ryszardem Ścigałą na czele, Zarząd, członkowie i sympatycy TTPW.

V-ce prezes - Andrzej Szpunar w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania TTPW, scharakteryzował osoby, które tworzyły tę historię. Poinformował o sukcesach i osiągnięciach wszystkich osób działających przez miniony okres czasu na rzecz TTPW. W spotkaniu wziął udział dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie - dr János TISCHLER, który przybliżył zebranym genezę, przebieg i skutki Węgierskiego Pażdziernika 1956 r.

Na zakończenie spotkania, tradycyjnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Bema z okazji przypadającej w dniu 10 grudnia rocznicy śmierci.

 

Z okazji Węgierskiego Pażdziernika 1956 roku w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier odbyło się spotkanie członków i sympatyków. Zebrani wysłuchali krótkiego wystąpienia  prezes TTPW - Wiesławy Kozaka-Jaworskiej, która przybliżyła historię wybuchu i przebiegu powstania, zawiązania się pierwszego Komitetu niesienia pomocy Węgrom przez Tarnowian i zalążków powstania TTPW. W czasie spotkania odbyła się projekcja węgierskiego filmu fabularnego pt. " PHILEMON ÉS BAUCIS ", którego treść nawiązuje do wydarzeń tamtych dni.

 

Ministerstwo Zarządzania i Sprawiedliwości na Węgrzech w hołdzie wspólnej historii Węgier i Polski oraz tradycyjnej już przyjaźni między tymi narodami ogłosiło polsko-węgierski konkurs historyczny. Główny patronat nad konkursem objął dr Navracsics Tibor, Minister Zarządzania i Sprawiedliwości Republiki Węgierskiej. Konkursowi patronowali: Roman Kowalski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie i Lasztovicza Jenő, Przewodniczący Zgromadzenia Województwa Veszprém.

 

W dniach 03.06.-06.06.2011 do Egeru, na kolejną - jubileuszową /1o-lecie prowadzenia kursu języka węgierskiego przez lektora UJ mgr Lidię Żołnierek/ wycieczkę wraz z lektorką udali się uczestnicy kursu języka węgierskiego. Zwiedzano śródmiejskie zabytki /m. in. Bazylikę, Wzgórze Zamkowe, Muzeum Gezy Gardoniego, Muzeum Marcepana itp/. Uczestnicy wycieczki zwiedzili NOSZVAJ -miejscowość leżącą nieopodal Egeru. W miejscowości tej znajdują się mieszkalne jaskinie skalne, w których do niedawna zamieszkiwali tubylcy. W miejscowej piwnicy degustowano również wina egerskie u miejscowego producenta. Wielką niespodzianką w Egerze było nieoczekiwane spotkanie wycieczkowiczów z p. Tadeuszem OLSZAŃSKIM /publicystą, dziennikarzem i wytrawnym znawcą kultury a przede wszystkim tajników kuchni węgierskiej/.

Głównym celem wycieczki było sprawdzenie w praktyce umiejętności posługiwania się językiem naszych bratanków.