Szanowni Państwo
Członkowie Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

 

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie TPPW w dniu 24 czerwca (czwartek) 2021 roku, o godzinie 17:00 lub w drugim terminie o godzinie 17:30

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Wnioskowej, Uchwał i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie finansowe i ustalenie wysokości składki członkowskiej.
8. Dyskusja.
9. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór nowych władz Towarzystwa.
11. Wolne wnioski.


Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Wszystkich miłośników Węgier i kultury węgierskiej zapraszamy już w najbliższy wtorek 10 grudnia o godzinie 17:30 do siedziby Towarzystwa na spotkanie z p. Borysem Płonką, autorem książki „Węgrzy.Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”.

Jest to jedyne tego typu dzieło o demografii Węgier (500 stron, ponad 100 barwnych map, tabeli i wykresów), które autor opracowywał przez kilkanaście lat.

Zachęcamy do zapoznania się recenzją książki, dostępną pod linkiem https://twojahistoria.pl/2018/12/21/monumentalne-dzielo-z-mala-wpadka-recenzja-borys-plonka-wegrzy-stosunki-demograficzno-etniczne-na-przestrzeni-dziejow/#2

W trakcie spotkania, oprócz dyskusji, będzie można także kupić powyższą publikację w cenie 45 zł (miękka oprawa) lub 55 zł (twarda oprawa).

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier od pażdzierika kontynuuje naukę języka węgierskiego.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do końca września 2019 r w siedzibie TTPW w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 10 we wtorki i czwartki w godz.17.00-19.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 696 625 429.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

 

15 marca 2019 r, z okazji Święta Narodowego Węgier gościliśmy w Tarnowie grupę Węgrów, którzy przybyli do nas z różnych miast z rejonu północno - zachodnich Węgier.

O godz.17.00 delegacja Węgrów i przedstawicieli Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier spotkały się przy pomniku Sándora Petöfiego przy ul. Krakowskiej. Prowadzącą uroczystość była Małgorzata Malec - wiceprezes TTPW.

W trakcie uroczystości chór ze Szkoły Podstawowej nr 15 im.gen. Józefa Bema pod kierownictwem p.Renaty Wieczorek odśpiewał hymny narodowe Węgier i Polski oraz pieśń narodową "KOSSUTH NÓTA", natomiast Klaudiusz Stachaczyński odczytał w języku węgierskim wiersz Sándora Petöfiego pt."NEMZETI DAL".

Uroczystość zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem Sándora Petöfiego - poety i adiutanta gen. Józefa Bema.

Na delegacji węgierskiej pozytywne wrażenie odniosło wykonanie hymnu i odczytanie wiersza w j.węgierskim.

Dodać należy, że w uroczystościach udział wzięli rodzice uczniów - członków chóru.

Następnie w lokalu TTPW przy ul.Waryńskiego odbyło się spotkanie z węgierskimi gośćmi, w czasie którego zapoznali się z historią i działalnością Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier (wszyscy Węgrzy byli pierwszy raz w lokalu TTPW). Nawiązano również przyjacielskie kontakty i wspólnie świętowano rocznicę 1848 roku.