Zarząd Stowarzyszenia Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier zgodnie z § 20 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 06 czerwca 2017r. (wtorek) o godzinie 18:00 w związku z koniecznością podjęcia uchwały o nadaniu honorowego członkostwa - & 13 Statutu TTPW.

PORZĄDEK OBRAD

1. Wprowadzenie,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa
6. Wolne głosy i wnioski,
7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w lokalu Towarzystwa w Tarnowie na ul. Waryńskiego 10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 22 Statutu, ustala się na dzień 6 czerwca 2017r. na godzinę 18:30. Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

logo ttpw duze       logo 1956 duze

 


1956
Wspólna przeszłość, wspólna pamięć

Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków Węgier na uroczytości
z okazji uczczenia pamięci
Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r na Węgrzech

odbywające się pod patronatem

dr hab. Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie
oraz

Romana Ciepieli Prezydenta Miasta Tarnowa


22 kwietnia 2017 roku (sobota)
o godzinie 13.00 w tarnowskim Ratuszu

Konferencja „Hołd bohaterom”
Prowadzący: Małgorzata Malec
wiceprezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

23 marca 2017 r. w Dniu Przyjazni Polsko - Węgierskiej w lokalu TTPW gościliśmy delegację województwa Jasz-Nagykun-Szolnok z wicewojewodą regionu - Zsoltem BEREC.
 
Szczególną okazją do tego spotkania była promocja książki Istvána BALI pt."Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki". Autor /dobrze mówiący po polsku/ przedstawił kulisy powstania tej książki. która zawiera wiele czarno-białych jak również kolorowych fotografii przedstawiających historię kontaktów między obu naszymi województwami. Książki rozeszły się jak przysłowiowe "ciepłe bułeczki". Spotkanie było również okazją do zapoznania członków delegacji z okolicznościami powstania. historią i działalnością Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Nadmienić należy. że delegacja przybyła na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, którego przedstawiciele wzięli udział w tym spotkaniu.
 
Na zakończenie spotkania, okolicznościowymi plakietkami z wizerunkiem gen.Józefa Bema wyróżnieni zostali:
 
- wicewojewoda woj. Szolnok - Zsolt BEREC
 
- autor książki - István BALI
 
- lektor j.węgierskiego UJ w Krakowie - Lidia ŻOŁNIEREK
 
15 października 2016 r. w Tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość poświęcona 60 rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r. oraz 60 rocznicy powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Uroczystość jubileuszowa , którą otworzyli: prezes TTPW - Wiesława Kozaka - Jaworska oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Andrzej Szpunar /v-ce prezes TTPW/  rozpoczęła się odegraniem hymnów państwowych Polski i Węgier oraz powitaniem zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział : Konsul Generalny w Krakowie - p.Adrienne Körmendy, były Ambasador Węgier-p.Ákos Engelmayer,Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie-p.János Tischler ,  posłanka na Sejm - p.Urszula Augustyn,
 
V-ce Marszałek woj. małopolskiego - p. Stanisław Sorys, Prezydent m.Tarnowa - p.Roman Ciepiela oraz delegacja z Kiskőrös, /która nieco wcześniej zwiedziła miasto, Park Strzelecki z Mauzoleum Bema i odsłoniła tablicę informującą o posadzeniu w roku 2004 drzewa-symbolu przyjażni między obu naszymi narodami/ oraz członkowie i sympatycy Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Podczas konferencji naukowej, którą poprowadził były Ambasador Węgier Ákos Engelmayer wysłuchano kilku referatów na temat Powstania Węgierskiego 1956 r oraz prezentacji związanej z powstaniem i historią Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
 
Prezes TTPW odznaczyła kilka osób jubileuszową plakietką z wizerunkiem gen.Józefa Bema i okolicznościowymi napisami  w języku węgierskim i polskim.
 
Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności TTPW otrzymało od Prezydenta Tarnowa DUKAT TARNOWSKI 2016 za wieloletnie działania na rzecz umacniania więzi polsko-węgierskich,natomiast od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego okolicznościowy medal.
 
W dniu 14 października 2016 r. gościliśmy w TTPW delegację z zaprzyjaźnionego z Tarnowem miasta KISKŐRÖS. W skład delegacji wchodzili pracownicy Urzędu Miasta w Kiskőrös oraz emerytowani i obecni dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema - szkoły utrzymującej wieloletnie kontakty ze Szkołą Podstawową nr 15 im. gen.J,Bema w Tarnowie.
 
W czasie spotkania wspominano początki kontaktów z Tarnowem a przede wszystkim z Tarnowskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier, wspominano osoby, które odeszły /Wanda Wróblewska - Składzień, Maria i Wiktor Pulnikowie, Barbara Krupińska,  Norbert Lippóczy i in./.
 
Delegacja przebywała w dniach od 14 - 16 października w ramach obchodów 60 Rocznicy Powstania Węgierskiego oraz 60 rocznicy Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.